De Districtscommissies

De Districtscommissies en de geografische indeling van de Districten

District Gebied
Noord
Noord-West
Oost
West
Zuid
Zuid-Oost
Overzee
  Groningen, Friesland, Drenthe
Noord-Holland, Flevoland
Gelderland, Overijssel
Zuid-Holland, Utrecht
Zeeland, Noord-Brabant
Limburg
Suriname

Het bestuur en Districtscommissies doen ervaring op met bovengenoemde nieuwe indeling sinds juni 2015. Ook in de taakverdeling en de samenstelling van de nieuwe Districtscommissies worden aanpassingen doorgevoerd.

Het netwerk van Districtscommissies is voor Fonds 1815 van groot belang. Zij vormt de schakel tussen het bestuur en de militaire instanties, met als belangrijkste de kantoren van het Diensten Centrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk (DCBMW) van Defensie. Al gedurende het twee eeuwen lange bestaan van Fonds 1815 is het achterhalen van (oud)militairen die in problemen zijn geraakt een belangrijke taak van Fonds 1815. Daarbij is het verenigingsleven van oud-militairen en veteranenorganisaties een belangrijke bron voor het verkrijgen van informatie over oud-militairen die in problemen zijn geraakt en daardoor mogelijk in aanmerking komen voor hulpverlening van Fonds 1815.

Veteranen bezoekenjaarlijks verschillende bijeenkomsten, waarbij Fonds 1815 aanwezig is, om te onderzoeken wat er onder de veteranen leeft. Zo wordt tevens de bekendheid van Fonds 1815 bij deze doelgroepen vergroot.

NAMEN EN ADRESSEN DISTRICTSCOMMISSIES IN DE REGIO'S
Voor informatie over steunaanvragen kan contact worden opgenomen met de districtscommissies:

Regio Noord  
mr. H.J. de Groot
Leonard Springerlaan I 7
Postbus 8029
9702 KA Groningen
tel: 050 - 72 10 620
hj.groot@dommerholt.nl
mr. S.H. Steendam
De Weidenweg 40
7961 LP Ruinerwold
shsteendam@cs.com
prof. dr. J.L.N. Roodenburg
Van Ketwich Verschuurlaan 98
972 I SW Groningen
tel: 050 - 52 06 520

J.J. Weitenberg
Pelikaanstraat 33
89 I 6 AD Leeuwarden
tel: 058 - 21 20 766
jjweitenberg@gmail.com

jhr. G.G. WitsenElias
Nachtegaalstraat 9
8916 BA Leeuwarden
 
   
Regio Noord-West
L.L. Blok
Kruiszwin 2113
1788 LN Julianadorp
tel: 0223 - 661 276
ll.blok@quicknet.nl
ing. W.A. Vervenne
Smientlaan 20
1343 AS Almere
tel: 036 - 53 84 838
wvervenne@outlook.com
mr. F.A. Daarnhouwer
Meentweg I3
1411 GR Naarden
tel: 035 - 69 44 145
fadaarnhouwer@gmail.com

ing. B.P. Schaap
Regioplein 149
1741 JC Schagen
tel: 0224 - 216 064
bpschaap@quicknet.nl

mr. G.W. Nieuwenhof
Van Diemenlaan 9
2024 BN Haarlem
tel: 023 - 52 56 648
gc@nieuwenhof.demon.nl
mr. J.W.O. Croockewit
J.J. Viottastraat 27
1071 JP Amsterdam
tel: 020 - 67 63 781
   
Regio Oost
drs. T.J. Bouwers
Willebrordstraat 9
7121 OR Aalten
tel: 0543 - 471 761
tjbouwers@hetnet.nl
ing. G. Euverman
Steggingmarke 6
8016 MG Zwolle
euvermang@gmail.com
J.A. van Eist
Gemeente Tiel
Postbus 6325
4000 HH Tiel
jvelst@tiel.nl

G.F. baron van Till
Bergweg 18
3911 VB Rhenen
tel: 0317 - 618 370

B.S. Schutte
Wierdensestraat 4-29
7607 GH Almelo
 
   
Regio West
O.M. Brongers
Groote Kreek 51
3823 JA Amersfoort
ducobrongers@gmail.com
E.P. Vonk
Pascalstraat 9
3817 JH Amersfoort
epvonk@xs4all.nl
R.H.F. Hulst
Oude Delft 253
2611 HE Delft
florisenphilippe11@kpnplanet.nl

 

   
Regio Zuid
jhr. mr. J.P.H. Six
Burg. Damsstraat 29
5037 NP Tilburg
tel: 06 - 145 066 76
jps@sixcsr.nl
J.A.G.M. Giesberts (tot 25 mei 2017)
Valkenlaar 8
4854 GR Bavel
tel: 076 - 56 14 776
mr. D. van Zuidam
Debussystraat 5
5283 LC Boxtel
tel: 041 - 16 75 178
vanzuidam@gmail.com
H. de Iongh
Smidspad 1
4351 RB Veere
info@iongh.nl
O.E. Overbeek (tot 1 mei 2017)
Beunpark 3324
5261 WD Vught
tel: 073 - 59 41 782
oe.overbeek@hetnet.nl
 
   
Regio West Suriname
H.L.L. Senden
Bautseplein 24
6367 BX Voerendaal
tel: 045 - 57 53 422
hll.senden@hetnet.nl
H.E. Rack
Pararaklaan 4
Paramaribo
Suriname
tel: 00 - 59 78 627 294
ra01harold@yahoo.com