Het Bestuur

Er werden op 13 januari, 9 maart, 29 september en 9 november bestuursvergaderingen gehouden. De Algemene Vergadering heeft op 7 juni plaatsgevonden.

Samenstelling bestuur per 7 juni 2016

Luitenant-generaal bd A.C. Oostendorp   voorzitter
Jhr F.C. Six   vice-voorzitter
Lkol.bd D.G.G.M. Alexander   eerste secretaris
J. Moes   tweede secretaris
A de Lanoy Meijer   eerste penningmeester
P.L. Croockewit   tweede penningmeester
Kol. arts bd drs. Th.E. Fick   lid
LKol. arts mevrouw M.Y. Molenaar   lid
Mr R.A. Salomé   lid


Algemene vergadering

Op 7 juni 2016 kwamen bestuur en Districtscommissies bijeen op de "Zwaluwenberg" te Hilversum voor de 197e Algemene Vergadering. Er waren 18 Districtscommissies aanwezig met in totaal 25 personen, waarmee alle Nederlandse Regio's vertegenwoordigd waren. Alleen Regio Suriname was verhinderd de vergadering bij te wonen. Het bestuur was vertegenwoordigd met 9 leden. Tijdens de vergadering droeg Vice-adm. b.d. J.L.A. van Aalst het voorzitterschap over aan Lgen. b.d. A.C. Oostendorp.

De Commandeur b.d. P.W. Lenselink: was aangezocht als gastspreker. Hij hield een boeiende lezing over "Operatie Atalanta", de EU-missie, gericht op het ontmoedigen, het voorkomen en bestrijden van piraterij en gewapende overvallen voor de kust van Somalië.


Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Sinds 2008 heeft Fonds 1815 de ANBI-status volgens artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, welke eind 2009 werd verlengd. Voor ANBI-gekwalificeerde instellingen geldt onder meer een vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.

Samenwerking

De samenwerking tussen Fonds 1815 en haar collegasteunfondsen loopt goed en is constructief. Het is goed vast te stellen dat de belangeloze inspanning van zovelen, die betrokken zijn bij het werk van de steunfondsen, een nuttig effect heeft.

Het Secretariaat

Het Koninklijk Besluit no. 96 van 9 november 1815 bepaalt dat de gemeente Amsterdam, Fonds 1815 zonder kosten een onderkomen ter beschikking stelt. Dat heeft zij sindsdien gedaan. Fonds 1815 is de gemeente Amsterdam daarvoor zeer erkentelijk. Het kantoor is gevestigd in het Stadsarchief "de Bazel", Herengracht 482, kamer 217.