Overzicht 5 jaar steunverlening


Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2017   2016   2015   2014   2013
21-30 jaar:   3   7   8   3   9
31-40 jaar:   17   26   15   10   13
41-50 jaar:   25   31   11   15   12
51-60 jaar   18   13   10   6   16
61-70 jaar:   4   6   4   4   6
71-80 jaar:   5   4   10   4   4
81-90 jaar:   6   3   3   -   4


Aard van de steunaanvragen

  2017   2016   2015   2014   2013
schuldsaneringen   25   38   32   17   23
vervoersvoorzieningen   8   6   5   3   7
verhuizingen   1   2   1   -   -
woningaanpassingen   6   2   1   3   6
huisraad of kleding   13   9   3   3   3
scholing   4   4   -   -   -
vakantie   1   4   1   3   4
ziekte- en bezoekkosten   1   3   1   1   -
overige     19     22     17     12     21
Totaal   78   90   61   42   68

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.


Herkomst van de steunaanvragen

  2017   2016   2015   2014   2013
Districtscommissies Fonds 1815   6   8   4   2   1
Bedrijfsmaatschappelijk werk Defensie   20   32   21   18   23
De Basis/Veteranen Instituut   45   33   17   11   23
andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   5   10   6   3   7
overige   2   7   13   8   10


Overzicht steunverlening

Jaar   Periodieke Uitkering   Giften   Renteloze leningen
  Aantal Bedrag €   Aantal Bedrag €   Aantal   Bedrag €
2017   0   0   57   36.512   5   11.085
2016   1   55   60   64.626   12   53.264
2015   1   218   36   55.508   6   25.050
2014   1   272   20   21.813   13   44.972
2013   1   218   43   40.890   6   18.700


Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

Jaar   Periodieke Uitkering Giften
Renteloze leningen
2017   0   641   2.217
2016   55   1.077   4.439
2015   218   1.542   4.175
2014   272   1.090   3.459
2013   218   1.022   3.117


De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2017   2016   2015   2014   2013
actief dienenden                    
  beroeps (BBT en BOT)   15   34   23   18   24
postactieven, pensioengenietend                    
  militair invaliditeitspensioen   5   4   2   1   5
  diensttijdpensioen/ukw   0   7   2   3   5
idem, niet pensioengentietend                    
  beroepspersoneel, BOT/BBT   7   2   2   -   1
  dienstplichtigen   -   16   9   1   12
veteranen   36   20   12   15   12
nabestaanden     15     7     11       4       5
Totaal   78   90   61   42   68