Verslag van de Secretaris-Penningmeester

In het verslagjaar 2017 kwam door het teruglopen van het aantal donateurs het totaal helaas onder dat van vorig jaar. Iets dat we helaas al jaren zien. Natuurlijk blijven wij zoeken naar mogelijkheden om het donateursbestand uit te breiden en te verjongen. De privacywetgeving levert hierbij echter helaas enige moeilijkheden op. Ook de - gelukkige - omstandigheid dat directe oorlogsdreiging afwezig is, maakt uitbreiding van het donateursbestand niet makkelijker.

Gelukkig ontvingen wij ook in het verslagjaar weer de substantiŽle gift van het Schmalhausenfonds.

Ook vermeldenswaardig is de gift van mevrouw Hage.
Ongeveer zestig jaar geleden begon mevrouw met donaties aan het Van Weerden Poelman Fonds. Na enkele decennia werd het een gift aan Stichting GMF. Een traditie die ook dit verslagjaar ruimhartig inhoud werd gegeven.

De onkosten bleven gering en dus kon het grootste deel van de ontvangen gelden besteed worden aan de doelen waarvoor ze geschonken waren. Ze werden op de gebruikelijke wijze verdeeld onder de deelnemende fondsen.

Wij danken de donateurs en allen die zich voor de GMF hebben ingezet weer van harte en spreken de hoop uit dat wij ook in 2018 weer mogen rekenen op ieders betrokkenheid en ruimhartige steun.