Het Bestuur


Samenstelling bestuur per 31 december 2017

Luitenant-generaal bd A.C. Oostendorp   voorzitter
Jhr F.C. Six   vice-voorzitter
Lkol.bd D.G.G.M. Alexander   eerste secretaris
A de Lanoy Meijer   tweede penningmeester
m.i.v. 05-06-2018
P.L. Croockewit   eerste penningmeester
m.i.v. 05-06-2018
Kol. arts bd drs. Th.E. Fick   lid tot 18-09-2018
Kol. arts mevrouw M.Y. Molenaar   lid
Mr R.A. Salomé   lid


Het Secretariaat

Het Koninklijk Besluit no. 96 van 9 november 1815 bepaalt dat de gemeente Amsterdam, Fonds 1815 zonder kosten een onderkomen ter beschikking stelt. Dat heeft zij sindsdien gedaan. Fonds 1815 is de gemeente Amsterdam daarvoor zeer erkentelijk. Het kantoor is gevestigd in het Stadsarchief "de Bazel", Herengracht 482, kamer 217.


Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Sinds 2008 heeft Fonds 1815 de ANBI-status, volgens artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, welke eind 2009 voor onbepaalde tijd is verlengd. Voor ANBI-gekwalificeerde instellingen geldt onder meer een vrijstelling van successie- en schenkingsrecht.