Overzicht 5 jaar steunverlening


Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2018   2017   2016   2015   2014
21-30 jaar:   2   3   7   8   3
31-40 jaar:   15   17   26   15   10
41-50 jaar:   21   25   31   11   15
51-60 jaar   8   18   13   10   6
61-70 jaar:   1   4   6   4   4
71-80 jaar:   1   5   4   10   4
81-90 jaar:   3   6   3   3   -


Aard van de steunaanvragen

  2018   2017   2016   2015   2014
schuldsaneringen   18   25   38   32   17
vervoersvoorzieningen   -   8   6   5   3
verhuizingen   1   1   2   1   -
woningaanpassingen   2   6   2   1   3
huisraad of kleding   8   13   9   3   3
scholing   1   4   4   -   -
vakantie   -   1   4   1   3
ziekte- en bezoekkosten   1   1   3   1   1
overige     20     19     22     17     12
Totaal   51   78   90   61   42

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.


Herkomst van de steunaanvragen

  2018   2017   2016   2015   2014
Regionale Districtscommissies Fonds 1815   3   6   8   4   2
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie   22   20   32   21   18
De Basis/Veteranen Instituut   18   45   33   17   11
Andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   2   5   10   6   3
Overige   6   2   7   13   8


Overzicht steunverlening

Jaar   Periodieke Uitkering   Giften   Renteloze leningen
  Aantal Bedrag €   Aantal Bedrag €   Aantal   Bedrag €
2018   0   0   34   39.209   7   20.333
2017   0   0   57   36.512   5   11.085
2016   1   55   60   64.626   12   53.264
2015   1   218   36   55.508   6   25.050
2014   1   272   20   21.813   13   44.972


Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

Jaar   Periodieke Uitkering Giften
Renteloze leningen
2018   0   1.152   2.905
2017   0   641   2.217
2016   55   1.077   4.439
2015   218   1.542   4.175
2014   272   1.090   3.459


De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2018   2017   2016   2015   2014
actief dienenden                    
  beroeps (BBT en BOT)   19   15   34   23   18
postactieven, pensioengenietend                    
  militair invaliditeitspensioen   2   5   4   2   1
  diensttijdpensioen/ukw   -   -   7   2   3
idem, niet pensioengentietend                    
  beroepspersoneel, BOT/BBT   5   7   2   2   -
  dienstplichtigen   -   -   16   9   1
veteranen   19   36   20   12   15
nabestaanden     6     15     7     11       4
Totaal   51   78   90   61   42