Bestuur

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting bestond gedurende het jaar 2019 uit:

Dagelijks bestuur:
A. Vos, CDR b.d.
G.M.J.H. Burema KTZ b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma Kol KMAR b.d
drs. F.J.M.C. Tummers
Mevr. M.A.W. Riemens KLTZ b.d.
A.J. Wesselingh, KOLMARNS b.d.
  voorzitter
voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris
lid
tot 21 mrt 2019
vanaf 21 mrt 2019vanaf 25 okt 2019

Algemeen bestuur:
Mevr. M. Houben-van Lanschot BA
Mevr. Mr G.M.T. Berkel-Kikkert
A. Vos, CDR b.d.
  lid
lid
lid

tot okt 2019
vanaf 21 mrt 2019


Een casus:
Irak-veteraan. Gescheiden met een te hoge alimentatie. Bovendien heeft hij geen aanspraak gemaakt op een deel van de inboedel bij de echtscheiding. Betrokkene is momenteel dakloos wat betekent, dat hij in geen gemeente ingeschreven staat en geen aanspraak kan maken op faciliteiten zoals bijvoorbeeld budgetbeheer. Betrokkene kan een woning krijgen per 1 maart, mits de borg op tafel komt. Die heeft hij op dit moment niet zelf. De woonruimte is nodig voor zijn eigen herstel (in behandeling bij centrum '45) alsook voor het onderdak bieden aan zijn kinderen.

De schulden (inclusief boetes te late betaling) bedragen rond de €4500,-. Betrokkene wil de nieuwe woonruimte inrichten met spullen van marktplaats en vraagt een renteloze lening. DC BMW adviseert nieuwkoop van matrassen en witgoed om reparatiekosten van de laatste te voorkomen. Binnenkort volgt een salarisverhoging en bovendien is betrokkene meer gaan werken om een advocaat te kunnen betalen met als doel de alimentatie naar beneden bij te stellen. BMW verzoekt een gift te overwegen voor de inrichting van de woning (matrassen en witgoed). PBS en F 1815 besluiten verzoeker te steunen met een renteloze lening voor de inrichting van zijn woning. Daarnaast verstrekt F 1815 een gift voor de borg van de huurwoning.