Karel
Doorman
Fonds
       
 
 
   
 
   
 

LogoKarel Doorman Fonds

Adres: Van Braamhouckgeestkazerne
Postbus 190
3940 AD Doorn
MPC 56C
Telefoon: 06 - 300 912 63
IBAN: NL29.INGB.0000.481.491

www.militairefondsen.nl/karel_doorman_fonds
email: secretaris.kdf@gmail.com

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden
te 's-Gravenhage onder nummer 41149862


Het Karel Doorman Fonds is een zelfstandig steunfonds voor marinemensen dat is opgericht in 1944. Hier kunnen (oud-)marinemensen en hun naasten terecht als zij in financiele problemen zijn geraakt. Ook voor projecten op het gebied van herdenken, zorg, welzijn en onclerzoek kan men een aanvraag indienen.

Meer informatie: www.kareldoormanfonds.nl