Fonds
1815
           
 
 

LogoFonds 1815

Stichting Fonds ter Aanmoediging en Ondersteuning van den Gewapenden Dienst in de Nederlanden

Ingericht bij Koninklijk Besluit van 9 november 1815

Secretariaat

Postbus 51140
1007 EC AMSTERDAM

Bezoekadres:

Stadsarchief, gebouw "de Bazel", kamer 2.17
toegang via portier, Herengracht 482, 1017 CB Amsterdam

Telefoon:
020 - 55 22 702
E-mail: Fonds1815@amsterdam.nl
Website: www.militairefondsen.nl/fonds_1815

Rekeningnummers:
ING Bank: NL10 INGB 0000 075 597
BIC: INGBNL2A
ABN/AMRO: NL07 ANBA 0561 860 130
BIC: ABNANL2A

Fiscaal nummer: 29.61.003
KvK nummer: 411.999.25

Accountant: Staelmeesters B.V., R.F.W. Mulders RA
Handelsregister: Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 41199925
Administrateurs: W.B. Schutrups en R.J.J. van den Pas

Het secretariaat is bemand op dinsdag en donderdag van 09.00 - 16.00 uur

Fondsen onder beheer van Fonds 1815:

  • Fonds Nationaal Huldeblijk (opgericht in 1874), geschenk van Z.M. Koning Willem III
  • Fonds Ridderdagen (rechtsvoorgangers werden opgericht in 1890 en 1920, in samenwerking met de Koninklijke Vereniging van Ridders der Militaire Willems-Orde)

Fondsen opgegaan in Fonds 1815:

  • Vereeniging tot Oprichting en Instandhouding van het 'Adderfonds' (opgericht in 1882)
  • Nationaal Fonds tot Ondersteuning van de Nagelaten Betrekkingen der in Nederlandsch-Indië Gevallen Militairen ('Lombokfonds', opgericht in 1894)
  • Koninklijke Nationale Vereniging tot Steun aan Miliciens, 'STAMIL' (opgericht in 1904)
  • Stichting tot steun aan Militaire oorlogsgewonden, -Invaliden en Nagelaten betrekkingen sinds 10 mei 1940. (“Eereschuld en Dankbaarheid” (opgericht 10 mei 1940.)
  • Stichting ‘Eereschuld en Dankbaarheid’, stichting tot steun aan militaire oorlogsgewonden, oorlogsinvaliden en nagelaten betrekkingen (opgericht in 1940)


Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Aan Fonds 1815 wordt sinds 2008 de ANBI-status toegekend als gedefinieerd in art. 2 lid 3 en 5 b van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.
Een ANBI hoeft geen erf- of schenkbelasting te betalen over de erfenissen en schenkingen die zij ontvangt. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemeen belang zijn vrijgesteld van schenkbelasting