Fonds
1815
           
 
 

Overzicht 5 jaar steunverlening


De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2022   2021   2020   2019   2018
actief dienenden                    
   beroepspersoneel   20   31   18   28   19
postactieven                    
   militair invaliditeitspensioen   2   3   3   4   2
   (oud) dienstplichtigen   2   5   5   3   5
veteranen   31   24   27   45   19
nabestaanden     8     4     5     5     6
Totaal   63   67   58   85   51


Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2022   2021   2020   2019   2018
21-30 jaar:   8   8   2   8   2
31-40 jaar:   17   14   13   18   15
41-50 jaar:   17   17   19   32   21
51-60 jaar   13   11   17   12   8
61-70 jaar:   5   7   1   9   1
71-80 jaar:   2   6   4   3   1
81-90 jaar:     1     4     2     3     3
Totaal   63   67   58   85   51


Aard van de steunaanvragen

  2022   2021   2020   2019   2018
schuldsaneringen   28   24   19   22   18
vervoersvoorzieningen   4   3   4   7   -
verhuizingen   0   4   2   1   1
woningaanpassingen   3   5   6   9   2
huisraad of kleding   4   5   9   14   8
scholing   3   3   1   1   1
vakantie   3   4   2   4   -
ziekte- en bezoekkosten   6   4   1   2   1
overige     12     15     14     25     20
Totaal   63   67   58   85   51

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.


Herkomst van de steunaanvragen

  2022   2021   2020   2019   2018
Regionale Districtscommissies Fonds 1815   7   5   2   11   3
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie   24   33   21   30   22
De Basis/Veteranen Instituut   26   17   27   31   18
Andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   1   5   2   5   2
Overige: ABP, MRC en Gemeenten     5     7     6     8     6
Totaal   63   67   58   85   51


Overzicht steunverlening

Jaar   Giften   Renteloze leningen
  Aantal Bedrag €   Aantal   Bedrag €
2022   48   56.588   8   26.777
2021   44   63.680   10   34.862
2020   40   36.255   10   45.242
2019   62   67.576   10   40.786
2018   34   39.209   7   20.333


Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

Jaar Giften €
Renteloze leningen €
2022   1.179   3.347
2021   1.447   3.486
2020   906   4.524
2019   1.090   4.079
2018   1.152   2.905


Fonds Nationaal Huldeblijk, geschenk van Z.M. Koning Willem III

Jaar   Aantal Giften
 
2022   2   5.500    
2021   0   0    
2020   0   0    
2019   2   1.153    
2018   1   3.000