Fonds
1815
         
 
 

Overzicht 5 jaar steunverlening


Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2020   2019   2018   2017   2016
21-30 jaar:   2   8   2   3   7
31-40 jaar:   13   18   15   17   26
41-50 jaar:   19   32   21   25   31
51-60 jaar   17   12   8   18   13
61-70 jaar:   1   9   1   4   6
71-80 jaar:   4   3   1   5   4
81-90 jaar:   2   3   3   6   3


Aard van de steunaanvragen

  2020   2019   2018   2017   2016
schuldsaneringen   19   22   18   25   38
vervoersvoorzieningen   4   7   -   8   6
verhuizingen   2   1   1   1   2
woningaanpassingen   6   9   2   6   2
huisraad of kleding   9   14   8   13   9
scholing   1   1   1   4   4
vakantie   2   4   -   1   4
ziekte- en bezoekkosten   1   2   1   1   3
overige     14     25     20     19     22
Totaal   58   85   51   78   90

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.


Herkomst van de steunaanvragen

  2020   2019   2018   2017   2016
Regionale Districtscommissies Fonds 1815   2   11   3   6   8
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie   21   30   22   20   32
De Basis/Veteranen Instituut   27   31   18   45   33
Andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   2   5   2   5   10
Overige: ABP, MRC en Gemeenten   6   8   6   2   7


Overzicht steunverlening

Jaar   Periodieke Uitkering   Giften   Renteloze leningen
  Aantal Bedrag €   Aantal Bedrag €   Aantal   Bedrag €
2020   0   0   40   36.255   10   45.242
2019   0   0   62   67.576   10   40.786
2018   0   0   34   39.209   7   20.333
2017   0   0   57   36.512   5   11.085
2016   1   55   60   64.626   12   53.264


Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

Jaar   Periodieke Uitkering Giften
Renteloze leningen
2020   0   906   4.524
2019   0   1.090   4.079
2018   0   1.152   2.905
2017   0   641   2.217
2016   55   1.077   4.439


Fonds Nationaal Huldeblijk, geschenk van Z.M. Koning Willem III

Jaar   Aantal Giften
 
2020   0   0    
2019   2   1.153    
2018   1   3.000    
2017   1   1.000    
2016   0   0    


De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2020   2019   2018   2017   2016
actief dienenden                    
  beroeps (BBT en BOT)   18   28   19   15   34
postactieven                    
  militair invaliditeitspensioen   3   4   2   5   4
  diensttijdpensioen/ukw   -   -   -   -   7
  (oud) dienstplichtigen   5   3   5   7   18
veteranen   27   45   19   36   20
nabestaanden     5     5     6     15     7
Totaal   58   85   51   78   90