Fonds
1815
           
 
 

Overzicht 5 jaar steunverlening


De steun van het Fonds 1815 werd verleend aan:

  2021   2020   2019   2018   2017
actief dienenden                    
   beroepspersoneel   31   18   28   19   15
postactieven                    
   militair invaliditeitspensioen   3   3   4   2   5
   (oud) dienstplichtigen   5   5   3   5   7
veteranen   24   27   45   19   36
nabestaanden     4     5     5     6     15
Totaal   67   58   85   51   78


Steungevallen ingedeeld naar leeftijd:

    2021   2020   2019   2018   2017
21-30 jaar:   8   2   8   2   3
31-40 jaar:   14   13   18   15   17
41-50 jaar:   17   19   32   21   25
51-60 jaar   11   17   12   8   18
61-70 jaar:   7   1   9   1   4
71-80 jaar:   6   4   3   1   5
81-90 jaar:     4     2     3     3     6
Totaal   67   58   85   51   78


Aard van de steunaanvragen

  2021   2020   2019   2018   2017
schuldsaneringen   24   19   22   18   25
vervoersvoorzieningen   3   4   7   -   8
verhuizingen   4   2   1   1   1
woningaanpassingen   5   6   9   2   6
huisraad of kleding   5   9   14   8   13
scholing   3   1   1   1   4
vakantie   4   2   4   -   1
ziekte- en bezoekkosten   4   1   2   1   1
overige     15     14     25     20     19
Totaal   67   58   85   51   78

NB: de overige steunaanvragen betroffen bijdragen ten behoeve van juridische ondersteuning, begrafeniskosten, aanschaf medische hulpmiddelen en computerapparatuur.


Herkomst van de steunaanvragen

  2021   2020   2019   2018   2017
Regionale Districtscommissies Fonds 1815   5   2   11   3   6
Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie   33   21   30   22   20
De Basis/Veteranen Instituut   17   27   31   18   45
Andere militaire steunfondsen, BBF/vakbond   5   2   5   2   5
Overige: ABP, MRC en Gemeenten     7     6     8     6     2
Totaal   67   58   85   51   78


Overzicht steunverlening

Jaar   Giften   Renteloze leningen
  Aantal Bedrag €   Aantal   Bedrag €
2021   44   63.680   10   34.862
2020   40   36.255   10   45.242
2019   62   67.576   10   40.786
2018   34   39.209   7   20.333
2017   57   36.512   5   11.085


Gemiddeld uitgekeerd per steungeval

Jaar Giften €
Renteloze leningen €
2021   1.447   3.486
2020   906   4.524
2019   1.090   4.079
2018   1.152   2.905
2017   641   2.217


Fonds Nationaal Huldeblijk, geschenk van Z.M. Koning Willem III

Jaar   Aantal Giften
 
2021   0   0    
2020   0   0    
2019   2   1.153    
2018   1   3.000    
2017   1   1.000