Stichting
Sociaal Fonds
Kon. Marine
 
 
 
   
 

STICHTING SOCIAAL FONDS KONINKLIJKE MARINE

telefoon: 06 - 2712 5622
e-mail: stichting.sfkm@gmail.com

De Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine (SSFKM) is opgericht op 22 december 1971, mede als voortzetting van de werkzaamheden van de op 1 juli 1976 ontbonden Stichting Marine Rampenfonds 1914-1918.

De stichting heeft ten doel financiƫle hulp te verlenen in welke vorm dan ook, welke hulp naar het oordeel van het bestuur uit een oogpunt van algemeen of bijzonder belang is gewenst, aan:

  1. militairen der zeemacht;
  2. gewezen militairen der zeemacht;
  3. gezinnen of nagelaten betrekkingen van onder a. en b. genoemde categorieƫn

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, dit alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door samen te werken met organisaties die op gelijksoortige terreinen werkzaam zijn.

Aanvragen lopen in principe via het dienstencentrum bedrijfsmaatschappelijk werk defensie DC BMW, het Landelijk Zorgsysteem Veteranen of het Veteranenloket.