Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 
 

Prins Bernhard Stichting

Opgericht: 22 januari 1946

Waarin opgenomen sinds 12 december 2008

De Stichting BNMO-van Lanschot-FondsBeschermheer tot 1 december 2004 Zijne Koninklijke Hoogheid
Prins Bernhard der Nederlanden

JAARVERSLAG 2023

Uitgebracht door het Dagelijks Bestuur der
PRINS BERNHARD STICHTING

Statutair gevestigd:Postadres:Website:

ING Bank:
Stadsarchief, gebouw “de Bazel”
Herengracht 482
1017 CB Amsterdam

per adres Gezamenlijke Militaire Fondsen
Postbus 51140
1007 EC Amsterdam

www.militairefondsen.nl

NL41 INGB 0000 396 400De Prins Bernhard Stichting is opgericht bij notariële akte van 22 januari 1946.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41199297.

De Prins Bernhard Stichting is bij uitspraak van de rechtbank Haarlem van 5 februari 2010, AWB 09/2725 aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).