Prins Bernhard
Stichting
       
 
 

Doelstelling

 

Artikel 3 der statuten luidt:

1. De Prins Bernhard Stichting verleent financiƫle steun aan veteranen van de Nederlandse Krijgsmacht*, aan de leden van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen, ten einde het maatschappelijk functioneren en het maatschappelijk welzijn te bevorderen van hen die wezenlijk financieel in nood zijn komen te verkeren en van overheidswege geen toereikende hulp (kunnen) ontvangen.

2. De Prins Bernhard Stichting kan medewerking verlenen aan andere vormen van steun.

* Ingevolge een bestuursbesluit wordt een politiefunctionaris die op een Defensie-missie uitgezonden is geweest, aangemerkt als veteraan onder de bijzondere zorgplicht conform artikel 5.2.c. van de Veteranenwet en kan derhalve in aanmerking komen voor steunverlening.


Algemeen beleid

Bij de behandeling en afdoening van de aanvragen handelt het bestuur op basis van een beleid waarbij de hulpverlening prioriteit geniet boven het in stand houden van het vermogen van de stichting.

In verband met schenkingen, erfstellingen en legaten is van belang, dat de Prins Bernhard Stichting is aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, zodat deze schenkingen, erfstellingen en legaten niet belast zijn voor de Prins Bernhard Stichting en aftrekbaar zijn bij de schenker.

De bestuurders zijn onbezoldigd, ontvangen geen vacatiegeld en kunnen alleen werkelijk gemaakte onkosten declareren.


Een casus:
Veteraan met PTSS (missie-gerelateerd) en partner met psychische klachten uit het verleden vormen een samengesteld gezin met vijf kinderen. De ex-partners kunnen geen ouderlijke bijdrage voor hun biologische kinderen betalen. Wegens inkomsten uit de sociale dienst en MIP, naast een WSNP-traject en gebruik van de voedselbank heeft het gezin jarenlang op minimale inkomsten geleefd. Dat betekent dat zij nimmer de financiële reserve hadden om spullen te vervangen. Voor het gezin wordt een verzoek gedaan om zes matrassen te kunnen aanschaffen, fietsen, koelkast, oven/magnetron, laptop, droger, vaatwasser, internet kastje en extra geld voor opwaarderen van OV t.b.v. reizen naar behandelingen voor PTSS. Beide partners zijn bezig om terug te keren in het arbeidsproces. Een totaalbedrag van €5050,- wordt gevraagd aan de fondsen KL 1940, F1815 en PBS. PBS doet een gift van €1200,00 voor de aanschaf van zes matrassen.