Prins Bernhard
Stichting
       
 
 

Lijst van gebruikte afkortingen

ANBI
AVG
AWB
BNMO
DC BMW
F1815
GMF
KDF
KL 1940
LZV
MIP
MSF
PBS
PTSS
SSF COM
SSF KM
WAO
WIA
WW
WSNP
Algemeen Nut Beogende lnstelling
Algemene verordening Gegevensbescherming
Algemene Wet Bestuursrecht
Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers
Diensten Centrum Bedrijfs Maatschappelijk Werk
Fonds 1815
Gezamenlijke Militaire Fondsen
Karel Doorman Fonds
Stichting Fonds KL 1940
Landelijk Zorgsysteem voor Veteranenhulp
Militair lnvaliditeits Pensioen
Stichting Marine Sanatorium Fonds
Prins Bernhard Stichting
Post Traumatisch Stress Stoornis
Stichting Sociaal Fonds Contact Oud-Mariniers
Stichting Sociaal Fonds Koninklijke Marine
Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Werk en lnkomen naar Vermogen
Werkloosheidswet
Wet schuldsanering natuurlijke personen