Prins Bernhard
Stichting
       
 
 

Bestuur

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting:

Dagelijks bestuur:
G.M.J.H. Burema KTZ b.d.
A.J. Wesselingh, KOLMARNS b.d.
A.R. van de Laar, LTZ 2OC (LD)
Mevr. M.A.W. Riemens KLTZ b.d.
G. van Gorkum, LTZ 1 (LD) MSc


  voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris
lid

vanaf 29 apr 2020
vanaf 29 apr 2020

vanaf 29 apr 2020

Algemeen bestuur:
Mevr. M. Houben-van Lanschot BA
A. Vos, CDR b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma KOL KMAR b.d
drs. F.J.M.C. Tummers
  lid
lid
lid
lid


vanaf 29 apr 2020
vanaf 29 apr 2020


Een casus:
Alleenstaande IFOR/SFOR-veteraan in behandeling voor psychische klachten en in begeleiding bij de Basis ter ondersteuning van zijn dagelijks functioneren. Inmiddels is hij voor 100% afgekeurd voor werk en ontvangt hij een WIA-uitkering en een MIP van 10%. Onlangs is een herkeuring voor een hogere MIP aangevraagd, omdat de veteraan eerder niet veel heeft kunnen vertellen met de gedachte verplicht te zijn tot geheimhouding. De veteraan heeft schulden en staat onder bewindvoering. Er is geen financiële ruimte voor extra voorzieningen. Hij doet alles met zijn fiets, want openbaar vervoer geeft te veel prikkels. Fietsen reduceert de stress. Zo fietst hij ook lange afstanden naar zijn broer. Echter die afstand wordt voor hem te lang vanwege knieklachten. Derhalve wordt aan de fondsen gevraagd deel te nemen aan een gift voor de aanschaf van een e-bike van € 2349,- Alle fondsen nemen deel.