Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Bestuur

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting is als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur:
G.M.J.H. Burema KTZ b.d.
A.J. Wesselingh, KOLMARNS b.d.
A.R. van de Laar, LTZ 2OC (LD)
Mevr. M.A.W. Riemens KLTZ b.d.
G. van Gorkum, LTZ 1 (LD) MSc
- Vacture -

  voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris
lid

Algemeen bestuur:
Mevr. M. Houben-van Lanschot BA
A. Vos, CDR b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma KOL KMAR b.d
  lid
lid
lid

Een casus:
Joegoslavië en Irak veteraan, met chronische PTSS, een bescheiden alleenstaande man, die probeert alles zelf op te lossen. Na zijn diensttijd is hij in de burgermaatschappij verschillende opleidingen gestart en heeft hij diverse baantjes gehad. Hij maakt stappen in de goede richting, maar hij heeft zijn draai tot nu toe niet kunnen vinden. Voor de restklachten van zijn PTSS is hij nog in behandeling bij een traumabehandelingscentrum. De man heeft 2 honden, waarvan één een hulphond is, die beiden erg belangrijk voor hem zijn. De hulphond is recentelijk met pensioen gegaan en helaas bleek een nieuwe hulphond niet direct beschikbaar. Voor de tweede hond, die terminaal ziek is, heeft de dierenarts geadviseerd de hond in te laten slapen. Volgens de adviseur KBL kan de veteraan zelf deze kosten niet dragen en daarom wordt een gift van €2.000,- gevraagd voor de kosten van het laten inslapen van de hond en diens crematie. F1815 en PBS schenken elk €1.000,-.