Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Bestuur

Er hebben zich in 2022 geen wijzigingen in het voltallige bestuur van de Prins Bernhard Stichting voorgedaan.

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting is als volgt samengesteld:

Dagelijks bestuur:
G.M.J.H. Burema KTZ b.d.
A.J. Wesselingh, KOLMARNS b.d.
A.R. van de Laar, LTZ 2OC (LD)
Mevr. M.A.W. Riemens KLTZ b.d.
G. van Gorkum, LTZ 1 (LD) MSc
  voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris
lid

Algemeen bestuur:
Mevr. M. Houben-van Lanschot BA
A. Vos, CDR b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma KOL KMAR b.d
drs. F.J.M.C. Tummers
  lid
lid
lid
lid

Een casus:
De fondsaanvraag wordt gedaan voor de aanschaf voor een laptop. De man doet nu alle correspondentie via zijn verouderde telefoon. Van hem wordt verwacht dat hij informatie online aanlevert. Hij valt onder budgetbeheer zodat de lasten worden betaald en er geen schulden opgebouwd worden. Hij heeft geen geld om zelf een laptop aan te schaffen. PBS schenkt de gevraagde €350,-