Prins
Bernhard
Stichting
         
 
 

Bestuur

Er hebben zich in 2023 twee wijzigingen in het voltallige bestuur van de Prins Bernhard Stichting voorgedaan. Het bestuur heeft afscheid genomen van dhr. Tummers, lid van het Algemeen Bestuur, die zijn termijn niet heeft verlengd. Dat bood ruimte om mw. Prinsen-Dekkers te verwelkomen. Zij versterkt sedert oktober 2023 het Dagelijks Bestuur.

Het bestuur van de Prins Bernhard Stichting bestond gedurende het jaar 2023 uit:

Dagelijks Bestuur:
G.M.J.H. Burema KTZ b.d.
A.J. Wesselingh, KOLMARNS b.d.
A.R. van de Laar, LTZ 2OC (LD)
Mevr. M.A.W. Riemens KLTZ b.d.
G. van Gorkum, LTZ 1 (LD) MSc
I. Prinsen-Dekker
  voorzitter
vicevoorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid (vanaf 26 oktober 2023)

Algemeen Bestuur:
Mevr. M. Houben-van Lanschot BA
A. Vos, CDR b.d.
mr. B.W. Hopperus Buma KOL KMAR b.d
drs. F.J.M.C. Tummers
  lid
lid
lid
lid (tot 21 maart 2023)


Een casus:
Cambodja veteraan heeft fysieke klachten opgelopen van zijn uitzending Cambodja. Oorzaak van de klachten is niet te achterhalen, maar het vermoeden ligt bij de vele vaccinaties. De veteraan heeft deelgenomen aan onderzoek door het Radboud ziekenhuis, maar hier is niets uitgekomen. Het ABP erkent geen dienst gerelateerde aandoening. Veteraan heeft baat bij sauna, wat zijn klachten verlicht. Een gift wordt gevraagd voor een jaarabonnement voor de sauna. Vanwege de kleine beurs kan het echtpaar dit niet zelf opbrengen. PBS schenkt €360,00 voor een abonnement.