Fonds
1815
           
 
 

Procedure Steunaanvragen bij FONDS 1815

Fonds 1815 heeft ten doel 'het verlenen van steun aan militairen en oud-militairen en aan hun nagelaten betrekkingen die in behoeftige omstandigheden verkeren. Onder militairen zijn ten deze tevens te verstaan zij, die zich in tijden van oorlog erkend daadwerkelijk hebben verzet tegen de vijand, dan wel onder oorlogsomstandigheden zijn ingezet'.

Indien u van mening bent dat u in aanmerking komt voor steun van Fonds 1815 kunt u schriftelijk of per e-mail het Fonds informeren omtrent uw omstandigheden. Het Fonds zal op basis hiervan beoordelen of uw aanvraag in behandeling zal worden genomen, en u daarover informeren.

Indien het bestuur op basis van deze informatie beoordeelt dat uw aanvraag in behandeling zal worden genomen, zal deze nader gedocumenteerd moeten worden. Dit geschiedt onder andere door de eigen districtscommissies van het Fonds, het Dienstencentrum Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie, De Basis (vh BNMO) of het Veteraneninstituut, waarmee u in contact zal worden gebracht.


Aanvragen kunt u sturen naar:

Fonds 1815
Postbus 51140
1007 EC AMSTERDAM

of

fonds1815@amsterdam.nl