Fonds
1815
           
 
 

Het Bestuur


Samenstelling bestuur per 31 december 2022

Luitenant-generaal bd A.C. Oostendorp   voorzitter
Jhr F.C. Six   vice-voorzitter
D.G.G.M. Alexander   eerste secretaris
mevrouw drs. H.A. van der Meulen   tweede secretaris
m.i.v. 4 oktober 2022
P.L. Croockewit   eerste penningmeester
A. Mansour   tweede penningmeester
Brigadegeneraal - arts mevrouw M.Y. Molenaar   lid
Mr R.A. Salomé   lid


Het Secretariaat

Het Koninklijk Besluit no. 96 van 9 november 1815 bepaalt dat de gemeente Amsterdam, Fonds 1815 zonder kosten een onderkomen ter beschikking stelt. Dat heeft zij sindsdien gedaan. Fonds 1815 is de gemeente Amsterdam daarvoor zeer erkentelijk. Het kantoor is gevestigd in het Stadsarchief "de Bazel", Herengracht 482, kamer 2.17.


Status Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Sinds 2008 heeft Fonds 1815 de ANBI-status, volgens artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001, welke eind 2009 voor onbepaalde tijd is verlengd. Voor ANBI-gekwalificeerde instellingen geldt onder meer een vrijstelling van erf- of schenkbelasting.