Procedure Steunaanvragen bij het Karel Doorman Fonds1.   Doelstelling


Primaire doelstelling van het Karel Doormanfonds is het verlenen van financiële steun aan (oud-) militairen van de Koninklijke marine die aangemerkt kunnen worden als oorlogsslachtoffer of dienstslachtoffer en aan hun gezinsleden of nabestaanden die van hen financieel afhankelijk zijn of waren.
Ten tweede kan financiële steun aan bovenstaande doelgroep worden verleend als zij door bijzondere omstandigheden in financiële nood zijn geraakt.
Daarnaast kan het Fonds steun verlenen voor activiteiten die de herinnering aan operaties waarin oorlogs- of dienstslachtoffers gevallen zijn, in stand houden.


2.   Algemene criteria

 • Ieder oorlogs- of dienstslachtoffer kan als cliŽnt van het Fonds worden ingeschreven.
 • Aanvragen voor incidentele financiŽle steun worden alleen in behandeling genomen door tussenkomst van een medewerker van Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (militairen) of van de Basis (oud-militairen).
 • Aanvragen van organisaties kunnen rechtstreeks bij het secretariaat worden ingediend.
 • Aanvragen kunnen te allen tijde worden ingediend.
 • Er wordt alleen middels giften steun verleend. Het Fonds verstrekt geen leningen.

3.   Periodieke steun


Periodieke steun door toekenning van een maandtoelage en/of een jaarlijkse vakantietoelage wordt niet meer toegekend. Lopende aanspraken worden voortgezet.


4.   Incidentele financiŽle steun


Met inachtname van de algemene criteria kan incidentele steun worden verleend.


5.   ReŁnies


Het Fonds steunt missie-gerelateerde reŁnies van cliŽnten van WO II en buitenlandse missies en bijeenkomsten van lotgenoten. ReŁnies van scheeps- of onderdeel bemanningen worden niet gesteund.


6.   Aanvragen

 1. Aanvragen voor incidentele financiŽle steun via Bedrijfsmaatschappelijk Werk Defensie (militairen) of van de Basis (oud-militairen).
 2. Aanvragen van organisaties rechtstreeks bij het secretariaat:
  Secretariaat Karel Doormanfonds
  Postbus 90701 MPC 58 A
  2509 LS Den Haag