Bestuur

 

De samenstelling van het hoofdbestuur per 31 december 2020:

Ds M. Uittenbosch
Hfd Legerpredikanten b.d.
Voorzitter
Parkzoom 307
2614 TE Delft
0158 - 87 87 01
J.M.H.M. Steenaert
brigade-generaal der Grenadiers b.d.
Vice-voorzitter
  V. Lawick v. Pabststraat 228
6814 HC Arnhem
  026 - 35 10 166
C.J. Verhoog
Majoor b.d.
Secretaris
  Gruttomeen 9
3744 ZA Harderwijk
  0341 - 42 68 90
Chr.J. Kok
luitenant-kolonel b.d.
Penningmeester
  De Berken 1
7948 AX Nijeveen
  0522 - 49 20 22
Mw R. Jansen - Haveman
Lid
  Graafschap 6
9405 JE Assen
  0592 - 35 29 67
T. van der Laan
luitenant-kolonel b.d.
Lid
  Beethovenlaan 178
6865 EG Doorwerth
  026 - 33 34 205

 

De Stichting heeft ten doel:

  1. Het verlenen van steun of bijstand, waaronder mede begrepen geldelijke steun of bijstand, aan hen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde tengevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken.
  2. Het verlenen van alle mogelijke hulp en bijstand, zulks in de meest ruime zin des woords, aan de nabestaanden van de onder a. bedoelde personen, voor zover dezen tengevolge van handelingen uit bovenvermelde hoofde mochten zijn komen te overlijden.