Procedure Steunaanvragen bij
Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

Eerste contact
De stichting Eereschuld en Dankbaarheid kent als doelgroep diegenen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde tengevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken. Het verlenen van alle mogelijke hulp en bijstand aan de nabestaanden van de deze  personen, voor zover dezen tengevolge van handelingen uit bovenvermelde hoofde mochten zijn komen te overlijden.

Indien u denkt dat u binnen deze groep past en behoefte heeft aan een oriënterend gesprek, dan kunt u telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met één van de regio vertegenwoordigers (RV) zoals vermeld op de website bij “Regionale contactadressen”.
Afhankelijk van de uitkomst van dit eerste contact bepaalt de RV of uw aanvraag in behandeling zal worden genomen.

Het vervolg
De RV legt vervolgens uw aanvraag voor aan het bestuur van de stichting. Bij een positief besluit zal in overleg met u worden gekeken naar de wijze van steunverlening. Eventueel zal steun/contact worden gezocht met andere hulpverleners zoals bijvoorbeeld het Bedrijfs Maatschappelijk Werk, het ABP of andere fondsen binnen de GMF.

In het geval dat het bestuur besluit de aanvraag niet in behandeling te nemen wordt u hierover ingelicht.