Van Weerden
Poelmanfonds
   
 
 
   
 

Organisatiestructuur


Raad van Bestuur

 • Voorzitter:
  Commodore b.d. J. van Hoof
 • Plv. Voorzitter:
  Kolonel b.d. P.J.M. van der Heijden
 • Secretaris:
  Majoor b.d. R.B. Sonder
 • Penningmeester:
  Eerste-Luitenant A. Traanman

 • Leden Raad van Bestuur:
 • Eerste-Luitenant M.C.M. Akkermans-van Bemmelen
 • Eerste-Luitenant M. Jägers–Jansen
 • Sergeant-Majoor J.E. Noordhof
 • Humanistisch Raadsvrouw i.r.g.m. Majoor H.A. van der Meulen

 • Administrateur:
 • Eerste-Luitenant b.d. J.P.M. Broeren


Raad van Toezicht

 • Voorzitter:
  Generaal-Majoor b.d. Mr. S. van Groningen
 • Secretaris:
  Luitenant-Kolonel b.d. C.G. Jansen

  Overige Leden
 • Commodore M.J .C.M. Droste
  Strategisch Adviseur Hoofddirectie Personeel
 • Adviseur/Plv. Voorzitter G.J. de Graaf
 • Adviseur R. Kuipéri RI
 • Luitenant-Kolonel P.A.J. van Meerendonk
  Stafofficier KLu Inspecteur Generaal der Krijgsmacht

 • Toehoorder Raad van Toezicht
  Voorzitter Erefonds Koninklijke Luchtmacht
  Hoofd Geestelijke Verzorging CLSK Ds. A.H. Zweers

Daqelijks Bestuur (DB)


Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Voorzitter, Secretaris en de Penningmeester.


Ereleden Raad van Bestuur Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds

 • Kolonel b.d. G. LUIJPEN
  Benoemd op 1 januari 1999
 • Sergeant-Majoor b.d. 0. de Vries
  Benoemd op 19 augustus 2020

Erevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Weerden Poelmanfonds

 • Generaal-Majoor b.d. H.J.M. Melker
  Benoemd op 28 oktober 2018

Erevoorzitter Raad van Toezicht Stichting Het Van Weerden Poelman Fonds

 • Generaal majoor b.d. C.F.A. van Swieten
  Benoemd op 17 april 2002