Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Beleidsplan Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen

Doelstelling
De Stichting G.M.F. stelt zich (kort samengevat) ten doel het coördineren van de inspanningen van de deelnemers inzake het verlenen van steun aan behoeftige militairen, oud militairen en hun gezinnen of nagelaten betrekkingen en eventueel het samenwerken met andere fondsen, verenigingen en stichtingen met een soortgelijke doelstelling.

Uitwerking
De coördinatie van inspanningen heeft betrekking op twee terreinen:
1. het organiseren van geldinzamelingen, alsmede het op andere wijze verwerven van gelden ter bevordering van de doelstellingen van de deelnemers. De verdeling der gelden wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
2. het beleid betreffende steunverlening.

In beginsel wordt daadwerkelijke steunverlening gerekend tot het domein van de deelnemers. Wederzijdse patticipatie in steunverlening wordt door de deelnemers onderling geregeld .

Beloningsbeleid Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen
Het Bestuur van stichting GMF bestaat uit vertegenwoordigers van de deelnemende militaire fondsen. De bestuurders ontvangen geen enkele vergoeding of geldelijke beloning voor hun werk en inzet.

Voor het organiseren van vergaderingen, het bijhouden van de website, het opstellen van jaarrekeningen en jaarverslagen wordt administratieve ondersteuning verleend door de deelnemende fondsen.

Beheer vermogen
De jaarlijks ontvangen donaties worden 1x per jaar verdeeld over de deelnemende fondsen. Tot dat moment staan de gelden op de rekening courant bij ING.