Gezamenlijke
Militaire
Fondsen
             
 
   

Procedure Steunaanvragen

Stichting Gezamenlijke Militaire Fondsen verleent geen rechtstreekse hulp aan steunaanvragers. Dit wordt gedaan door de vijf bij GMF aangesloten fondsen.

Zie voor de procedure van een steunaanvraag de pagina's van de individuele fondsen: